Countryhacks arbetsgrupp

För att Countryhack ska vara det magiska event det är krävs en dedikerad arbetsgrupp. På den här sidan hittar du information om vilka som ingår i Countryhacks arbetsgrupp, de så kallade Crew-ansvariga, samt hur du kontaktar dem.

Arbetsgruppen leds av festivalledningen, bestående av 3-4 personer som väljs på ett år i taget av CCSS:s styrelse. Festivalledningen ser sedan till att alla ansvarig-poster är fyllda och att arbetet inför nästa festival flyter på som det ska. Respektive Crew-ansvarig ansvarar för att arbetsuppgifterna inom dennes område både före, under och efter festivalen sköts. Den kreativa friheten är stor, det finns alltid möjlighet för ansvariga att själva tolka vad deras område ska innefatta. Det innebär att båda Crew-ansvariga, och det Crew de anlitar för att hjälpa till, har stor möjlighet att påverka hur just deras område fungerar.

Vill du vara med?

Om du bara vill vara med och hjälpa till, utan att ta fullt ansvar för ett helt arbetsområde så är du välkommen att söka till Crew. Vi har ett stort behov av hjälp under festivalen så din hjälp är mycket uppskattad! Om du känner att du vill starta upp ett helt nytt ansvarsområde på Countryhack, eller ta över ett område som saknar ansvarig, är du varmt välkommen att kontakta festivalledningen. Det är festivalledningen som utser ansvariga och som kan hjälpa dig med dina tankar och funderingar kring att bli ansvarig.

Historiskt har Countryhack växt och utvecklats genom att nya människor med nya kunskaper och idéer anslutit till Crew. Vi vet därför hur bra det kan bli om man bara vågar satsa, därför är vi öppna för de flesta idéer oavsett hur konstiga de kan verka från början.

Festivalledning

Som namnet antyder leder Countryhacks festivalledning arbetet inför, under och efter eventet. Ledningen har det övergripandet ansvaret och delegerar mer specifika uppgifter till de olika arbetsgrupperna. Om du inte vet vem du borde prata med angående Countryhack är ledningen alltid bra att kontakta i första hand.

Isak Andersson Swe_Isak

Kontakta

Jonas Arvidsson DatBlueHorse

Kontakta

Victroia Söderberg Biccan

Kontakta

Crew-ansvariga

Allt arbete med Countryhack delas upp i mindre arbetsgrupper. Varje arbetsgrupp har sina specifika uppgifter, men med stor kreativ frihet. Har du frågor rörande ett visst ansvarsområde är du varmt välkommen att kontakta någon av de ansvariga eller festivalledningen.

Webb och IT

Jag är Hoppe, främst webbmaster för Countryhack.se, men numera även djupt engegerad i flera andra områden, framförallt festivalledningen och Chiosken (som teknik-ansvarig). Mitt första CH var Countryhack Spring 2013, och då deltog jag bara med mitt dåvarande band Tangela. Till CH Autumn 2013 rekryterades jag sedan som webbmaster och fick i uppdrag att ta fram Countryhacks allra första hemsida. Sedan dess har webben utvecklats kontinuerligt för att idag bestå av nånstans mellan 40 000-50 000 rader egen-skriven kod! (då är inte exempelvis "kassaprogrammet" som används i Chiosken, eller andra program som interagerar med hemsidan, medräknade).

Min övriga tid läggs på min utbildning i teoretisk fysik vid Chalmers, Countryhack Band m.m.