CH-MC!

Minecraft & Garry's mod server

Fredag 14 april 2017 kl 12:00
Vi har en lokal minecraftserver och en gmod server på countryhack!

På minecraftservern så är det kreativt läge, så vi har en karta med tomter där du kan bygga. För att bygga så hittar du en ledig tomt och skriver "/plot claim", för att teleportera till din tomt skriver du "/plot home". Du kan även återställa hela din tomt genom att skriva "/plot clear". Om ni har några frågor om minecraft så kommer jag vara inne på servern!
IP:
----------------------
På garry's mod servern så har vi nytt för denna gång DarkRP på servern, det är en enklare darkrp server med addons. På servern kan du rollspela som olika jobb. Vi har även svenska polisbilar om du är polis, och även lite bilar för dig som rollspelar som övriga jobb. På servern gäller allmäna DarkRP Regler, dvs ingen "Rdm, Nlr, FailRP" osv. Kom ihåg: Gmod kräver att du har installerat CS:Source, för texturer och vapen.
Du kan hitta servern genom att söka på "CountryHack" på Darkrp, eller trycka på denna knapp.
Anslut till servern